PederPå Ekenäs klippa har under långa tider legat bebyggelse. De följande sidorna ger en översiktlig beskrivning av historien som vi känner den idag.
Om du har synpunkter är du välkommen att kontakta oss och kanske addera din egen kunskap till vår ständigt växande bild om gångna tider.
Ägarlängden visar vem som ägt slottet under olika år och litteraturlistan är bra om du vill läsa mer om svensk historia som knyter an till det gamla östgötaslottet Ekenäs.

Svante Styre den yngreSturarna anlägger ett kastal

Redan från 1200-talet finns belägg för en by där Ekenäs slott nu ligger. Vrå by omnämns i en arvstvist. Ett mindre stenhus byggdes på andra sidan sjön Teden att döma av rester av en grund man funnit där.  Byn "avhystes" dvs de som bodde där tvingades flytta och lämna plats för ett större residens och försvarsanläggning under 1400-talet. Släkten Natt och Dag styrde över området och en av dess grenar blev så småningom Sture-ätten. Där framförallt Sten Sture d.y. är ihågkommen såsom Riksföreståndare.Read More

Stormakt och karolinertid, Banér bygger nytt slott

Peder BanérUnder fälttåget i Skåne vintern 1612 råkade den svenska hären ut för en olycka, då den nattetid överrumplades av en dansk styrka. Kung Gustav II Adolf räddade sig från platsen på en lånad häst. Då han passerade över en isbelagd sjö, brast isen under honom och han var nära att drunkna. Två män i hans närhet räddade honom. Den ene var kungens kammarjunkare Peder Banér, som med fara för eget liv, räddade kungen ur vaken. Peder Banér, som var son till Gustaf Banér, hade räddat livet på kungen, vars fader tagit livet av hans egen far. Han blev sedermera riksråd och som en av rikets högst betrodda män ingick han i förmyndarregeringen för drottning Kristina.Read More

Slottet genomgick stora förändringar i mitten av 1800-talet. Vindbryggan byttes ut mot en stenvalvsbro. Invändigt ersattes den stora riddarsal, som omfattat mer än halva övervåningen, med en lång korridor och ett antal sov- och gästrum samt en kyrksal. Read More

altSlottet är synligt vida omkring och försett med tre torn med ståtliga huvar. Det framstår som ett av Sveriges mäktigaste 1600-talsslott, förvånansvärt väl bevarat trots ombyggnader och förfall. Godset har under lång tid tillhört ätterna Sture och Banér. Sedan 1934 är det obebott. Senare års restaurering har återskapat såväl exteriör som interiör och slottet visas nu som museum. Sedan 1974 är Ekenäs slott byggnadsminnesmärkt.

Ätten Sture (Natt och Dag-släkten eller de s.k. yngre Sturarna)
?? - 1494
Nils Bosson Sture till Penningby, Ekesjö, Ekenäs och Hörningsholm; f. troligen 1426, var riddare 1451, riksråd 1465.
1494 - 1512
Svante Nilsson Sture till Eksjö och Penningby; född i slutet av 1450-talet, riksråd 1482, riksmarsk och riddare 1497; Svea rikes föreståndare 1504; död 1512.
Ätten Banér
1512 - 1520
Nils Eskilsson till Djursholm och Ekenäs samt Skedenäs, riksråd 1501.

 

Flera författare     Örtomtabor berättar
Hamberg, P G     Konsten i Sverige Vasatiden och den karolinska tiden
Hellström, Sven     Linköpingsbygden Diverse uppsatser om "storkommunens" utveckling i historiskt perspektiv. Bl a sjösänkningen på 1800-talet, även på Ekenäs. Bebyggelseutveckling slott till koja, bl a om feodala byggnader, även Ekenäs. Jordbrukets utveckling. (Linköping 1987)
Klingspor, C A     Svenska slott och herresäten Read More