Ekenäs slott sett från ovanEkenäs slott sett från ovanSlottet är synligt vida omkring och försett med tre torn med ståtliga huvar. Det framstår som ett av Sveriges mäktigaste 1600-talsslott, förvånansvärt väl bevarat trots ombyggnader och förfall. Godset har under lång tid tillhört ätterna Sture och Banér. Sedan 1934 är det obebott. Senare års restaurering har återskapat såväl exteriör som interiör och slottet visas nu som museum. Sedan 1974 är Ekenäs slott byggnadsminnesmärkt.

Förr ledde en vindbrygga över vallgraven upp till det av ett portvalv genombrutna klocktornet. Huset fick under barocktiden en effektfull avslutning i tornhuvarnas och lanterninernas svängda linjer och lökformiga knoppar. Sjötornet är äldst. Gårdstornet kan från början ha haft ingången på vänstra sidan. Tornen är placerade så att man därifrån kan beskjuta en angripare från alla håll. Slottets väggar är nästan två meter tjocka och det finns ingen riktig förbindelse inomhus mellan källarplanet och slottets våningar. Ekenäs har aldrig anfallits, men helt obefogat var det inte att lägga ner så mycket arbete på säkerheten. Så sent som 1719 gjorde ryska trupper infall i Östergötland varvid många kustnära gårdar brändes. Claes Banérs och hans maka Ebba Sparres vapensköldar är inmurade över dörren till gårdstornet.

Slottet genomgick stora förändringar i mitten av 1800-talet. Vindbryggan byttes ut mot en stenvalvsbro. Invändigt ersattes den stora riddarsal, som omfattat mer än halva övervåningen, med en lång korridor och ett antal sov- och gästrum samt en kyrksal. En del av 1600-talets fasta inredning finns kvar, bl a dekorerade dörrar i ek och en kalkstensrelief föreställande Justitia. I sjötornets övre rum finns en bevarad takmålning på trä och en väggfris från samma tid.

På första våningen ligger matsalen med paneler och andra inredningssnickerier från 1700-talets senare hälft. Här finns även en vit kakelugn i senempir. Runt väggarna hänger porträtt av svenska regenter från Gustav Vasa till Carl XIV Johan, flertalet målade av östgötakonstnären G. A. Engman. Sviten av rum åt vallgravssidan har fast inredning från 1700-talets senare hälft och 1800-talet. Klocktornsrummet, även kallat grevinnans syrum, är inrett i nyrokoko. Detta möblemang - tillsammans med nyss nämnda kungaporträtt - är det enda som är kvar sedan familjen Klingspor på 1930-talet sålde alla inventarier. Övrigt möblemang har familjen Bergengren tillfört.

Stora salongen är inredd med empirmöbler och har en stor empirkakelugn. Alla kakelugnar på Ekenäs är placerade utmed ytterväggarna eftersom det var där rökgångarna till de ursprungliga spisarna var belägna. I salongen finns även två målade dörröverstycken föreställande slottet och dess närmaste omgivningar från 1700-talets senare hälft. De två sista rummen i sviten har båda helboaserade väggar med invändiga fönsterluckor. I det ena - tornrummet åt väster - har bevarats en kakelugn från 1700-talet medan det i det andra står en kolonnkakelugn i nyrenässans.

I den översta källarvåningen ligger ett kök inrett omkring 1880. På denna våning finns också ett stort matförråd med bastant järndörr och rester av en igenmurad trappa, troligen en rest från det medeltida stenhuset. Övriga rum på denna våning utgjorde bostäder åt tjänstefolket. Mellan våningarna leder förutom den stora trappan även två smala lönntrappor. Dessa byggdes ursprungligen för försvarsändamål men kom senare att användas av personalen, dels för att de ej skulle synas så mycket och dels för att de skulle ha lite närmare väg. Totalt innehåller slottet 30 rum, 40 vindskontor och garderober samt 22 källarrum.