Ätten Sture (Natt och Dag-släkten eller de s.k. yngre Sturarna)
?? - 1494
Nils Bosson Sture till Penningby, Ekesjö, Ekenäs och Hörningsholm; f. troligen 1426, var riddare 1451, riksråd 1465.
1494 - 1512
Svante Nilsson Sture till Eksjö och Penningby; född i slutet av 1450-talet, riksråd 1482, riksmarsk och riddare 1497; Svea rikes föreståndare 1504; död 1512.
Ätten Banér
1512 - 1520
Nils Eskilsson till Djursholm och Ekenäs samt Skedenäs, riksråd 1501.
1520 - 1554
Axel Nilsson till Djursholm, Ekenäs och Händelö, riksråd 1540(?), Hans barn antog först namnet Banér.
Ätten Sture
1554(?) - 1584
Svante ( Stenson ) Sture, greve Sture till Stegeholm och Västervik, friherre till Hörningsholm, herre till Eksjö, Gäddeholm, Tullgarn och Penningby; född 1517 på Stockholms slott. Hövidsman över Läckö slott och län 1543, riksråd 1544, överbefälhavare över trupperna i Finland 1556, riksmarsk 1560, greve 1561; generalguvernör över Livland och Reval 1562, deltog i kriget mot danskarna 1566, mördad 1567 i Uppsala på kung Eriks befallning.
Ätten Banér
1584 - 1600 (1619)
Gustaf Axelsson Banér till Djursholm och Ekenäs samt Målshammar, född 1547(?) ståthållare Stockholms slott 1586, ståthållare och landshövding över Estland, Livland och Ingermanland 1588, flydde till kung Sigismund 1598, efter slaget vid Stångebro utlämnad till hertig Karl och halshuggen i Linköping 1600.
1619 - 1644
Peder Banér till Ekenäs, Tuna samt Salis i Livland, född 1588, död 1644. Riksråd 1625, vice chef för kansliet i rikskanslerns ställe 1626. Låter uppföra slottet Ekenäs 1630 - .
1644 - 1675
Claes Banér friherre till Gamla Karleby, herre till Ekenäs och Lidboholm. Landshövding över Hälsingland och Gästrikland samt Härjedalen 1654, landshövding över Kalmar län och Öland 1661, riksjägmästare 1664. Död 1675. Låter uppföra tornen på Ekenäs.
1675 - 1683
Gustaf Banér friherre till Gamla Karleby, herre till Ekenäs, Måstena, Björnö och Tuna samt Årby, Farsta Hägerstad, Gärsnäs och Kronovall ävensom Salis i Livland och Werpel i Estland. Född 1618, död 1689. Överste för östgöta regemente till häst 1641, landshövding på Gotland 1648, krigsråd 1651, riksråd 1652
Ätten Breant
1683 - 1687
Isak Breant, handelsman i Stockholm. Tillfällig ägare.
Ätten Vellingk
1687 - 1727 ( 1766?)
Mauritz Vellingk, friherre och greve Vellingk, greve till Ekenäs, friherre till Fünelhof, herre till Jewe i Estland samt Bergaholm och Sturehov; född 1651 i Ingermanland. Kungl hovråd och generalguvernör i hertigdömena Bremen och Verden samt kommendant över armén i Pommern och Bremen 1710, greve 1711.Vellink låter på Ekenäs uppföra två flyglar och det röda bostadshuset nedanför slottet.
Ätten Banér
1727(?) - 1766
Johan Claeson (?) Banér till Djursholm och Ekenäs samt Sturehov. Överste i sachsisk tjänst 1696; generallöjtnant i svensk tjänst 1717. Blev av Svea hovrätt dömd att ha förverkat liv, ära och gods för att han icke, enligt kungens befallning inställt sig i riket.
1766 - 1767
Johan Mauritz Banér till Djursholm och Ekenäs, född 1708. Kammarherre 1731. Död på Ekenäs 1767.
1767 - 1817
Svante Banér till Ekenäs, född 1747 på Ekenäs, död 1817 på Ekenäs. Livdrabant 1766, major; korpral vid drabanterna 1775.
1817 - 1834
Svante Banér född 1797 på Ekenäs, död 1847. Fänrik 1814, kammarjunkare.
1834 - 1880
Johan Gustaf Eskil Banér född 1808 på Ekenäs, död 1889 i Norrköping.
Ätten Klingspor
1880 - 1937
Filip Otto Leonard Klingspor greve, född 1845 i Norrköping, kapten i reserven 1886. Ledamot av riksdagens första kammare 1887 - 1919, ordf i Östergötlands läns landsting 1900, hovmarskalk 1901. Död 1924 och begraven på Örtomta kyrkogård.
1924 - 1937
Marianne Klingspor, född 1872
Amelie Klingspor, född 1873
Matilda Klingspor, född 1882
Carl Filip Vilhelm Klingspor, greve, född 1877, major äger tillsammans med systrarna ovan - del i Ekenäs.
Ätten Lundberg
1937 - 1939
E. Lundberg, byggmästare (?) Tillfällig ägare.
Ätten Bergengren
1939 - - -
Anders Wilhelm Bergengren, född 1886, godsägare. Köper Ekenäs 1939. Död 1984.
Anders Georg Magnus Bergengren, född 1928.
Wilhelm Bertil Axel Bergengren, f. 1962, civilekonom. Äger Ekenäs