Flera författare     Örtomtabor berättar
Hamberg, P G     Konsten i Sverige Vasatiden och den karolinska tiden
Hellström, Sven     Linköpingsbygden Diverse uppsatser om "storkommunens" utveckling i historiskt perspektiv. Bl a sjösänkningen på 1800-talet, även på Ekenäs. Bebyggelseutveckling slott till koja, bl a om feodala byggnader, även Ekenäs. Jordbrukets utveckling. (Linköping 1987)
Klingspor, C A     Svenska slott och herresäten
Nisbeth, Å     Svenska slott och herresäten i Sverige (Allhems Förlag 1971. Läs även utgåva 1901)
Okänd     Ekenäs (Berglings, Arlöv 1986)
Pereswetoff-Morath, C M     Ekenäs slott under 300 år
Ridderstad, Anton     Östergötland 2:1 Kungl Hofboktr IDUNS Tryckeri AB Sthlm 1915) Östergötland I (historia ...) Östergötland II (sägner mm)
Romdahl Axel, L     Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. Östergötland (Nordisk Familjeboks Tryckeri Sthlm 1909)
Nordisk Familiebok K Hofboktryckeriet, Sthlm 1904
Svenska män och kvinnor Albert Bonniers Förlag, Sthlm 1942
Lindahl, Göran     Magnus Gabriel de la Gardie. Hans gods och hans folk exempel på godsägande under 1600-talet
Elgenstjerna     Svenska adelns ättartavlor
Länsstyrelsen i Östergötland     Miljöer i Östergötland Natur och Kultur. 1983
Månsson, Erik     Gods och gårdar 1995
Hemmets Veckotidning     Om spöken och sägner. Nr 36 1994
Wallensteen-Jaeger, Ruth     Tjänarinnor på gods och gårdar
Banér, Gustaf     Jaktminnen (Hugo Gebers Förlag, 1900
Frisk o Lindskog     Var var Vrå...? (Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet 1995). Ett försök att lokalisera en avhyst medeltida by med hjälp av en 1600-talskarta
Ridderstad, C F     Historiska berättelser från Östergötland (C F Ridderstads Boktryckeri, 1878) Bl a novell om Nisse som murades in
Trolle, Alice     Från Östergötland (1918) Beskriver ett besök på Ekenäs (?) Ekenäs - östgötabilder (ÖstgötaCorrespondenten 22/8 1918 Samma som ovan)
Mathiasson, Börje     Ekenäs Slott. Åtgärdsplan för utvändiga arbeten (B M Arkitektkontor 1993 i dec)
Grimberg, C     Svenska folkets underbara öden. Del V om Vellingks tid
Mattson, Christina     Svenska rum (Scenic förlag). Beskriver stilmöbler i olika interiörer
Magnusson, Gunda     Magnus Gabriel. Exempel på högadelns livsmiljö under 1600-talets mitt
Svenskt Biografiskt Lexikon     Många delar beskriver flera av Ekenäs ägare
Rundquist, A     Blått blod och liljevita händer. Om adelskvinnans uppväxt, uppfostran och vuxenliv i slutet av 1800-talet